61 Styrke sitater som vil gjøre deg sterk - visdom sitater (2024)

Av Maxime Lagacé

Maxime er grunnlegger og sjefsredaktør for Wisdomquotes.Han har samlet inn sitater siden 2004. Målet hans?For å hjelpe deg med å utvikle et rolig, kraftig og fredelig sinn.Lær mer om ham på hansom side.

NYTT: Få sjekklisten for sinnsfred.Det er gratis.

61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (1)

Her er61 av de beste styrke sitateneJeg kunne finne.

Hvorfor samlet jeg disse sitatene?

Fordi jeg mistet kjæresten min i en bilulykke i 2004.

Og jeg var fast bestemt på å føle meg bedre de påfølgende årene.

Det er grunnen til at jeg har lest mer enn 150 000+ sitater og pent 1000+ timer som kuraterer de beste.

Jeg håper følgende liste vil hjelpe deg med å finne din indre brann og styrke.

Du vil oppdage sitater av Buddha, Lao Tzu, Einstein, Bruce Lee og mer.

Nyt!

61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (2)

Med den nye dagen kommer ny styrke og nye tanker.Eleanor Roosevelt

Jo mer du bryr deg, jo sterkere kan du være.Jim Rohn

Livet er virkelig bare kjent for de som lider, mister, tåler motgang og snubler fra nederlag til nederlag.Anais nin

Stillhet er en kilde til stor styrke.Lao Tzu

Styrke er et spørsmål om et gjort sinn.John Beecher

Dette er preget av en virkelig beundringsverdig mann: standhaftighet i møte med problemer.Ludwig van Beethoven

Arrvev er sterkere enn vanlig vev.Innse styrken, gå videre.Henry Rollins

Annonse


61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (3)

Normaliser å være litt gal for det du tror på. Maxime Lagacé

Hvis du ikke har styrken til å pålegge dine egne vilkår på livet, må du godta vilkårene den gir deg.T.S.Eliot

Ingen redder oss, men oss selv.Ingen kan og ingen kan.Vi må selv gå stien.Buddha

Ut av lidelse har dukket opp de sterkeste sjelene;De mest massive karakterene er seared med arr.Kahlil Gibran

La meg fortelle deg hemmeligheten som har ført meg til målet mitt: styrken min ligger utelukkende i min utholdenhet.Louis Pasteur

Vi trenger ikke å bli helter over natten.Bare et skritt av gangen, å møte hver ting som dukker opp, å se at det ikke er så fryktelig som det dukket opp, og oppdager at vi har styrke til å stirre det ned.Eleanor Roosevelt

61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (4)

Å mestre andre er styrke, å mestre deg selv er ekte kraft.Lao T Group

Ikke be for et lett liv.Be om styrken for å tåle vanskelig.Bruce Lee

En helt er et vanlig individ som finner styrken til å holde ut og tåle til tross for overveldende hindringer.Christopher Reeve

For hva det er verdt: det er aldri for sent å være den du vil være.Jeg håper du lever et liv du er stolt av, og hvis du finner du ikke, håper jeg at du har styrke til å begynne på nytt.F. Scott Fitzgerald

Det er ingenting som renser sjelen din som å få faen sparket ut av deg.Woody Hayes

Mot har ikke styrke til å fortsette, det pågår når du ikke har styrke.Napoleon Bonaparte

Når vi lengter etter livet uten vanskeligheter, må du minne oss om at eiker blir sterke i motsatte vind og diamanter blir gjort under press.Peter Marshall

I slekt

 • 100 motgangssitater for å forbedre viljestyrken din
 • 89 Bestemmelses sitater for å være mer resolutt
 • 100 hardt arbeid sitater for å få frem det beste i deg selv

Annonse


61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (5)

Det er ikke fjellet vi erobrer, men oss selv.Edmund Hillary

Å ha blitt en dypere mann er privilegiet for de som har lidd.Oscar Wilde

Avkastning vil overvinne alt overlegen seg selv;styrken er grenseløs.Bruce Lee

En som får styrke ved å overvinne hindringer besitter den eneste styrken som kan overvinne motgang.Albert Schweitzer

Den virkelige mannen smiler i trøbbel, samler styrke fra nød og blir modig av refleksjon.Thomas Paine

Det som ikke dreper oss gjør oss sterkere.Friedrich Nietzsche

Bedre å kjempe og falle enn å leve uten håp.Volsunga (Viking sitater)

61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (6)

Du vet aldri hvor sterk du er, før du er sterk er ditt eneste valg.Bob Marley

Folk mangler ikke styrke, de mangler vil.Victor Hugo

Styrken kommer ikke fra å vinne.Arnold Schwarzenegger

Et rolig sinn gir indre styrke og selvtillit.14. Dalai gammel

Hvis du ikke har noen kamp, har du ingen styrke.Tim Fargo

Aldri gi opp.Flotte ting tar tid.Frank Zane

Veksten er overvurdert.Utholdenhet er undervurdert.Shane Parrish

Problemer er meldinger.Shakti Gawain

Annonse


61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (7)

Grunne menn tror på flaks.Sterke menn tror på årsak og virkning.Ralph Waldo Emerson

Å falle ned er en ulykke.Å holde seg nede er et valg.Ukjent

Faller sju ganger står opp igjen åtte.Japansk ordtak

Det eneste som kan stoppe meg, er meg.Ukjent

Motgang er den første veien til sannheten.Lord Byron

Heroisme er utholdenhet for et øyeblikk til.George F. Kennan

61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (8)

Noen av oss synes å holde på gjør oss sterke;Men noen ganger slipper det slipp.Hermann Hesse

Bambus som bøyer seg er sterkere enn eiken som motstår.Japansk ordtak

Jeg har aldri møtt en sterk person med en enkel fortid.Atticus

Stå opp mot hindringene dine og gjør noe med dem.Du vil oppdage at de ikke har halvparten av styrken du tror de har.Norman Vincent Peale

En stor glede i livet er å gjøre det folk sier at du ikke kan gjøre.Walter Bagehot

Livet er veldig interessant.Til slutt blir noen av dine største smerter dine største styrker.Drew Barrymore

Vil du ha mer indre fred?

Last ned vår trygghetssjekkliste.

Det er gratis.

Jeg vil ha dette!


61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (9)

Vær tålmodig og tøff;En dag vil denne smerten være nyttig for deg.Ovid

Du er valgt, og du må derfor bruke slik styrke og hjerte og vits som du har.J.R.R.Tolkien

Kanskje jeg er sterkere enn jeg tror.Thomas Merton

Oppgaven foran deg er aldri større enn styrken i deg.Ukjent

I sannhetens fjell vil du aldri klatre forgjeves;Enten vil du stå opp høyere i dag, ellers vil du utøve styrken din for å kunne stå opp høyere i morgen.Friedrich Nietzsche

Problemer er prisen du betaler for fremgang.Branch Rickey

Frihet kommer fra styrke og selvtillit.Lisa Murkowski

61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (10)

Du har makt over tankene dine - ikke utenfor hendelser.Innse dette, og du vil finne styrke.Marcus Aurelius

Jeg overlevde fordi brannen inni meg brant lysere enn ilden rundt meg.Joshua Graham

Karakter bestemmes av valg, ikke mening.Aristoteles

Det er ikke styrken i kroppen som teller, men åndens styrke.J.R.R Tolkien

Hver stor drøm begynner med en drømmer.Husk alltid at du har i deg styrken, tålmodigheten og lidenskapen for å nå for stjernene for å forandre verden.Harriet Tubman

Mannen som har gjort sitt beste har gjort alt.Charles M. Schwab

Annonse


61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (11)

Fools gir opp raskt.Sterke menn holder ut.De kloke fortsetter for alltid.Maxime Lagacé

Key Takeaways

 • Uansett hva som skjer, hold deg sterk.Ingen sa at livet ville være rettferdig og enkelt.
 • De sterkeste menneskene vet at det er normalt å føle seg trøtt.Og de vet når de skal hvile.
 • Hvordan finne mental styrke?
  • Sov godt
  • Snakk med en venn
  • Ta en lang tur
  • Tenk konsistens, ikke intensitet
  • Tenk på dinmålå finne retning
 • Dinsinnvil ha en tendens til å gi opp raskt.Ikke hør på det.Fortsett å skyve.
 • Fokuser på det du kontrollerer: Ditt neste trinn.

Ytterligere avlesninger

Jeg håper du likte disse inspirerende styrke sitatene.Hvis du gjorde det, kan du dele dem med en venn i dag!

Føler du deg sterk i dag?Hva er ditt favorittstyrke -sitat?Og husk: Ord kan forvandle livet ditt, hvis du finner de riktige.

Pin dette bildet!

61 Strength Quotes That Will Make You Strong – Wisdom Quotes (12)

61 Styrke sitater som vil gjøre deg sterk - visdom sitater (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 6224

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.